Acte necesare

Acte necesare


Apartamente:

• CI beneficiar

• Act de proprietate

• Planul de arhitectură al imobilului (planul/releveul din dosarul de cadastru)

• FORMULARUL ONLINE (COMPLETAT)

Clădiri:

• Proiectul de arhitectură – planuri, secţiuni, faţade (plan de situaţie cu indicarea orientării construcţiei;

• Memoriu de arhitectură, din care să reiasă materialele şi finisajele folosite;

• Memoriu de instalaţii electrice, sanitare, încălzire, ventilaţie, climatizare;

• FORMULARUL ONLINE (COMPLETAT)

office@sedmagimobiliare.ro